آكريل فوري نيوتن Newton Self Cure

A P Acryl

آكريل سلف كيور براي ترميم يا ريلاين و ريبيس پروتز كامل.

بدون كادميوم.

زمان مخلوط كردن 3 دقيقه
زمان كار 5 دقيقه
زمان پليمريزاسيون 10 دقيقه

موجود در رنگ هاي مختلف صورتي بصورت رگه دار و بدون رگه

بسته بندي:
پودر يك كيلوئي + مايع نيم ليتري.
پودر نيم كيلوئي + مايع 250 ميلي