آكريل پختني نيوتن Newton Heat Cure

H C Acryl

آكريل پختني براي ساخت پروتزهاي كامل و پارسيل.

زمان كار كوتاه

بدون كادميوم

نسبت تركيب: 24 گرم پودر + 10 ميلي ليتر مايع
زمان مخلوط كردن: 8 تا 10 ديقيقه در دماي 23 درجه سانتيگراد
زمان كار: 45 دقيقه در دماي 23 درجه سانتيگراد

قابلیت پخت با چهار روش:
Standard ، Faster Polymerization (شروع با آب سرد).
Fast Builing  شروع با آب جوش (روش معمول در لابراتوارهای ایران)

Pressure Polymerisation در دیگ پرس
زمان پخت: 40 دقيقه در روش Fast Builing

موجود در 6 رنگ صورتي رگه دار و بدون رگه

shade guide - acrylics

بسته بندي:
يك كيلو پودر + نيم ليتر مايع
نيم كيلو پودر + 250 ميلي ليتر مايع