كامپوزيت دوال كيور Esthetica Dual Cure Composite

Dual Cure

مناسب براي رستوريشن هاي كلاس 3 ، 4 و 5 ، Core Build Up ، باندينگ پست و به عنوان سيمان براي اينله ، انله و كراون.

آزاد كننده فلورايد.

مقاومت بالا در مقابل سايش.

دوام بسيار بالا.

زمان كار 2.5 دقيقه اي.

موجود در رنگ هاي : C3 ، B3 ، A3.5 ، A3 ، A2 ، A1 و Opaque

بسته بندي سرنگ 8 گرمي