چسب سلف كيور Esthetica Self Cure Adhesive

Adhesive

نسل هفتم از چسب هاي تك مرحله اي (SOA).

ساخته شده از مونومر متيل مت آكريلات و حلال.

با چسبندگي بسيار بالا به دنتين و انامل

استفاده راحت و صرفه جوئي در وقت در مقايسه با چسب هاي چند مرحله اي.

طول عمر بالا

سازگاري با تمام انواع پست ريشه.

بسته بندي 5 گرمي + 20 عدد براش.