استتيكا Esthetica

Nt Esthetica

كامپوزيت لايت كيور  نانو هيبريد.

قابل استفاده براي تمامي ترميم هاي دنتين و انامل دندان هاي قدامي و خلفي.

فيلر ريت: 71 درصد

قطر ذرات: بين 0.03 تا 5 ميكرومتر

راديوپسيتي بالا

آزاد كننده فلورايد

مقاومت بالا (فشار قابل تحمل بالاي 480 مگا پاسكال)

موجود در رنگ هاي : B1،  A3.5،  A3،  A2،  A1 و B2

بسته بندي بصورت سرنگ هاي 4 گرمي يا ست كامل شامل 8 عدد سرنگ 4 گرمي + يك عدد باندينگ 5 ميلي