موم گرم کن Wax Warmer

S-U-FGP-WAX-WARMER

Made in Germany Logo                      wax warmer

دستگاه گرم کننده موم برای مصارف لابراتواری و دندانپزشکی.

قابلیت انتخاب دمای مورد نظر تا حدالاکثر 75 درجه سانتیگراد.

قطر دهانه کرما ده 90 میلیمتر

 

ساخت آلمان