هيتر هاي ديگ پرس Pressure Pot Heaters

S-U-ACRY-THERM

موجود در دو نوع Constant و Variable.

Made in Germany Logo              Acry therm c

نوع Constant:

داراي سطح مقاوم در برابر اكسيد شدن.

بعد از روشن شدن درجه حرارت پليت روي 50 درجه سانتيگراد ثابت ميماند.

داراي 12 ماه وارانتي آلمان

Made in Germany Logo                Acry therm v

نوع Variable:

داراي سطح استنلس استيل.

قابليت تنظيم درجه حرارت در چهار حالت مختلف حدالاكثر تا 55 درجه سانتيگراد.

داراي 12 ماه وارانتي آلمان