مومهای میلینگ Milling Waxes

S-U-MILLING-WAX blue

Milling Blue

میلینگ وکس آبی ، بسیار سخت ، این موم از مواد ترکیبی ساخته شده است. مواد اصلی تشکیل دهدنه موم کاملا سنتتیک میباشند ولی در آن از رنگدانه های ارگانیک استفاده شده است. این خصوصیات دقت تشخیص و همچنین دقت برداشت را در حین کار با میلینگ ماشین و ابزار چرخشی همانند بسیار بالا میبرد.

درجه ذوب 70 درجه سانتیگراد ، بسته بندی 45 گرمی.

 

S-U-MILLING-WAX red

milling red

میلینگ وکس قرمز ، سخت ، بسیار مناسب برای استفاده با هر گونه ابزار گرم کننده برقی موم مثل تکنیکهای مورد استفاده در ساخت قسمتهای اول و دوم تلسکوپیک کراون. همچنین بخاطر سختی بسیار بالا بسیار برای استفاده با اینسترومنتهای چرخشی مناسب میباشد.

درجه ذوب 63 درجه سانتیگراد ، بسته بندی 45 گرمی.