مومهای تخصصی Professional Waxes

S-U-DIAGNOSTIC-WAXES

Diagnostic 0

Diagnostic A

مومهای وکس آپ با خصوصیات مدلینگ و کاروینگ بسیار عالی.

همچنین مناسب برای ساخت ونیرهای موقت برای مرحله دوم تلسکوپیک کراون.

درجه ذوب 51 درجه سانتیگراد. بسته بندی 45 گرمی.

دارای دونوع متریال ارگانیک و غیر ارگانیک.

نوع ارگانیک در سه رنگ: شفاف ، سفید و A3

مومهای تمام ارگانیک. بدون برجا گذاشتن هر گونه خاکستر در کوره میسوزند. این خصوصیت باعث میشود آنها را برای ساخت فول سرامیک بسیار مناسب باشند.

نوع غیر ارگانیک در دو رنگ سفید و A2

نوع غیر ارگانیک میتواند با رنگی کاملا اپک روی انواع آلیاژها را بپوشاند.

 

S-U-STHETIC-WAXES

esthetic wax

دارای ضریب انقباض بسیار پائین ، خصوصیات فلو و مدلاژ بسیار عالی و تراکم سطح بالا.

درجه ذوب 51 درجه سانتیگراد. بسته بندی 45 گرمی.

موجود در دو نوع ارگانیک و غیر ارگانیک:

نوع ارگانیک در دو رنگ قهوه ای و بژ

مومهای تمام ارگانیک. بدون برجا گذاشتن هر گونه خاکستر در کوره میسوزند. این خصوصیت باعث میشود آنها را برای استفاده برای روشهای کار با پرسلنهای پرسی بسیار مناسب باشند.

نوع غیر ارگانیک در دو رنگ قهوه ای و بژ

دارای کمتر از یک درصد ترکیبات غیر ارگانیک که باعث میشود رنگ موم حتی در زمان مذاب بودن اپک به نظر برسد. (برای پرسلنهای پرسی مناسب نمیباشد)

 

S-U-GENATHO-WAX

Gnathowax o

Gnatho wax A

چهار رنگ ناسب برای استفاده در روش گناتولوژیکال (بویلد آپ سطح اکلوزال). موجود در دو نوع مواد ارگانیک و غیر ارگانیک.

نوع ارگانیک در چهار رنگ: قرمز ، آبی ، زرد و سبز

با خصوصیات فلو و سختی سطح بسیار عالی. دوبار گرم شدن سطح ناحیه مدلاژ شده باعث برهم خوردن و تغییرات در مدلاژ نمیشود. با استفاده از این موم مطلقا هیچ کونه تغییری در سطح اکلوزال طراحی شده بوجود نمی آید. درجه ذوب 64 درجه سانتیگراد. بسته بندی 45 گرمی.

نوع غیر ارگانیک در چهار رنگ: زرد ، سبز ، قرمز و آبی

بسیار مناسب برای انواع تکنیکهای وکس آپ. با توجه به ترکیبات غیر ارگانیک دارای رنگ اپک میباشد که استفاده از آن را بسیار راحت نموده و کنترل ضخامت لایه های وکس آپ را آسان مینماید. درجه ذوب 57 درجه سانتیگراد. بسته بندی 45 گرمی.

 

S-U-SADE-SET

shade set

ست 14 رنگ برای طراحی دقیق فرم و رنگ همانند دندانهای طبیعی. دارای 12 رنگ موم 5 گرمی که رنگ و شفافیت آنها به دقت برای استفاده در این سیستم طراحی و انتخاب شده و همچنین دو رنگ طلائی و نقره ای برای ایجاد افکتهای سایه ای.

مومهای 5 گرمی داخل ست و جعبه بسیار با دوام فلزی که در آن کاملا از وجود هرگونه مواد جانبی و گرد و غبار به داخل ست جلوگیری مینماید. تمامی مومها بصورت جداگانه نیز موجود میباشند و در صورت تمام شدن یک یا چند عدد از آنها میتوان آنها را دوباره به ست اضافه نمود.

همچنین برای کارهای با تعداد بالاتر مومهای رنگی بصورت 100 گرمی نیز موجود میباشند.

 

S-U-CHAMÄLEO-WAX

chamaeleon wax

رنگهای مات و گچ مانند این مومها وکس آپ سریع و دقیق و مشخص بودن کامل لبه های رنگها از یکدیگر را تضمین مینماید.

این مومها دارای کمتر از یک درصد ترکیبات غیر ارگانیک که باعث میشود رنگ موم حتی در زمان مذاب بودن اپک به نظر برسد. (برای پرسلنهای پرسی مناسب نمیباشد)

 

S-U-TRISIDE-WAX

Triside

سیستم پیشرفته برای وکس آپ و ایجاد سطح اکلوزال. در این سیستم هر کدام از مومها برای ایجاد بهترین کنتراست رنگی و خصوصیات فیزیکی بصورت تخصصی و متفاوت توصعه پیدا کرده اند. این سیستم دارای 11 نوع موم مختلف بطورت بلوکهای سه ضلعی 20 گرمی میباشد که تکنسین میتواند با استفاده از آنها دقیقا به فرم ، کنتراست رنگی و سختی مورد نظر خود برسد. همچنین این مومها را میتواند در ستهای 6 عددی بنا به سلیقه کاری خود سفارش دهد.

انواع این موم و خصوصیات فیزیکی آنها:

Modular-D : بژ ، سخت ، کاملا پایدار.
Modular-Y : زرد ، سخت ، کاملا پایدار.
Modular-B : آبی ، سخت ، کاملا پایدار.
Modular-G : سبز ، سخت ، کاملا پایدار.
Modular-C : بژ روشن ، سخت ، کاملا پایدار.
Modular-S : شفاف بی رنگ ، نرم.
Basic : نارنجی ، برای ایجاد کنتراست برای Modular-D
Periphery : زرد ، سخت ، برای ایجاد کنتراست رنگی
Grinding : بژ ، بسیار سخت ، برای ادجست Modular-D
Sticky-Soft : بنفش ، نرم ، دارای چسبندگی بسیار بالا
Sticky-Hard : بنفش تیره ، بسیار سخت ، برای فیکس کردن.