موم های اینله Inlay Waxes

S-U-INLAY-Wax gray

Inlay

موم اینله سخت. موم ارگانیک بدون هر گونه خاکستر میسوزد. بسیار مناسب برای گلاس سرامیک ها.

درجه ذوب 61 درجه سانتیگراد. بسته بندی 45 گرمی.

 

S-U-INLAY-Wax dark green

inlay wax dark green

بسیار مناسب برای اینله ، انله و تری کوارتر کراون ها. خصوصیت خاص این موم این است که در حین وکس آپ لایه ای جدید  لایه های زیری کار برداشته نمیشود یا لبه های آن بلند نمیشود.

در دو نوع تابستانی با درجه ذوب 57 درجه سانتیگراد و نوع کمی نرم تر زمستانی با درجه ذوب 55 درجه سانتیگراد. بسته بندی 45 گرمی