مومهای کروم کبالت Cr-Co Casting Waxes

S-U-WAX-PATTERNS

موم هاي پترن شولر از جنس موم كستينگ كه مخصوص ساخت كلاسپ و رتنشن توصعه داده شده ساخته شده اند.

موم هاي پترن شولر داراي بالاترين قابليت انعطاف و چسبندگي  ميباشند در عين اينكه در صورت لزوم به راحتي از روي كست جدا خواهند شد.

درجه حرارت محل كار با اين مومها نبايد از 20 درجه سانتيگراد پائين تر باشد ولي بايد در محل خنك نگهداري شوند.

موجود در 15 فرم مختلف

S-U-HOLE-RETENTIONS

براي ايجاد گير مكانيكي در نواحي ماگزيلار و منديبولار در پلاك هاي كروم كبالت.

ساخته شده از نوع خاصي از موم داراي خاصيت بالاي ثبات حجم و خاصيت پلاستيكي به همراه چسبندگي بالا به اينوستمنت ها.

داراي انواع :

رتنشن گرد در دو سايز در بسته بندي هاي 25 يا 250 عددي.

رتنشن دوبل با دو فرم مختلف در بسته بندي هاي 25 عددي

رتنشن داراي بوردر لاين در بسته بندي 25 عددي.

S-U-FLEXIBLE-WAX

دارای شفافیت ، انعطاف و ثبات حجمي بالا.

داراي بهترين درجه حرارت كاري كه كار با آن با حرارت دست را ممكن مينمايد.

داراي چسبندگي و قابليت تطابق مناسب بر روي كست.

موجود در سه طرح صاف ، موج داره و نقطه اي.

موجود در قطر های 0.30 ، 0.35 ، 0.40 ، 0.45 ، 0.50 و 0.60 ميليمتر

بسته بندي 15 عددي به ابعاد ورقه هاي 150 در 75 ميليمتر.

S-U-WAX-PROFILES

مومهای بار با چسبندگی و انطباق بسیار عالی.

داراي انواع:

گرد در قطر هاي 0.6 ، 0.8 ، 0.9 ، 1.0 ، 1.1 ، 1.2 و 1.5 مليمتر.

لينگوال بار در 8 فرم و قطر مختلف.

نيم گرد در 8 فرم و قطر مختلف.

ماكزيلار بار در 2 فرم و قطر مختلف.

بردر مارجين در 2 سايز مختلف.