موم های کد کم CAD CAM Waxes

S-U-CAD CAM WAXES

CAD CAM WAX

مومهای غیر بازتاب دهنده و کاملا اپک برای استفاده در تکنیکهای مختلف CAD CAM . قابل استفاده برای تمامی انواع اسکنرهای لیزری.

انقباض حرارتی بسیار پائین

مناسب برای میلینگ و بوک آوت.

درجه ذوب 51 درجه سانتیگراد.

موجود در چهار رنگ : خاکستری ، بنفش یاسی ، بژ پاستل مانند و بژ پاستل مانند.

نوع خاکستری بخاطر رنگ کاملا طبیعی خود برای استفاده در اسکنرهای خطی-نوری مناسب میباشد.

بسته بندی 45 گرمی