آرتيكولاتور Articulator

S-U-AVERAGE-MOVMENT-ARTICULATOR-M

Articulator

آرتيكولاتور با كيفيت بسيار بالا با قابليت برگشت به مركز بدون حركتهاي اضافي در مفصل ها.

ارتفاع 80 ميليمتري قرار دادن انواع كستها با رابط هاي مگنتي و يا اسپليت كست را ممكن مينمايد.

پين وسط آرتيكولاتور به ميليمتر مدرج شده.

دو عدد پليت آرتيكولاسيون از جنس آلياژ روي ثبات دقيق كستها بر روي آرتيكولاتور را ممكن مينمايد.

با ثبات بالا در زمان باز بودن و داراي  قفل هاي مفصلي.

وزن كل آرتيكولاتور به همراهپليت ها فقط 550 گرم ميباشد.