مفل برنجي Brass Flask

S-U-ROBUSTA

Flask

مفل برنجي با دوام و كيفيت بالا.

داراي سطوح صاف و نرم براي آساني كار.