ژل دوپلیکات Duplicating Gel

S-U-DUBLI-GEL-S

Dubli Gel S

ژل دوپلیکات با دقت بسیار بالا.

دارای طول عمر بسیار بالا بعد از بارها استفاده.

دقت و ثبات حجمی بالا.

مناسب برای تمامی انواع گچهای سیلندر کروم کبالت و همچنین گچهای سیلندر فسفات دار.

قابلیت ذوب شدن با مایکروویو

درجه ذوب 90 درجه سانتیگراد.

درجه مناسب برای ریختن در مفل 50 الی 55 درجه سانتیگراد.

درجه جامد شدن در حدود 43 درجه سانتیگراد.

زمان کامل جامد شدن حدود 45 دقیقه.

بسته بندی 6 کیلوگرمی.